samec-hero.jpg

Nagrade in priznanje Maksa Samca

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL

Grafična podoba nagrad in priznanja Maksa Samca na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo

Kamniški doktor znanosti Maks Samec, ki je ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani organiziral študij kemije, je bil leta 1919 imenovan za prvega rednega profesorja te stroke na tehniški fakulteti v Ljubljani. Kasneje je prevzel vlogo dekana, med leti 1935 do 1937 pa tudi vlogo rektorja univerze v Ljubljani. Njegova pomoč je igrala veliko vlogo pri ustanovitvi Kemijskega inštituta v Ljubljani, katerega je vodil do svoje upokojitve.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolovijo Univerze v Ljubljani vsako leto podeljuje nagrade in priznanje Maksa Samca za izjemno doktorsko disertacijo ter prispevek k njenemu ugledu. Tej pomembni in ugledni priložnosti smo pripravili grafično podobo nagrad in dogodka.

Naše delo
  • Raziskava za določitev likovne podobe
  • Umetniško vodenje in oblikovanje
  • Izdelava portretnih risb
  • Oblikovanje CGP dogodka
samec-01.jpg
samec-02.jpg
samec-03a.jpgsamec-03b.jpg
samec-03.jpg
samec-04.jpg
samec-05a.jpgsamec-05b.jpg
samec-05.jpg